-
-
-
-
-
-
-
-

Kolga Lasteaia õppekava

Lasteasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Kolga lasteaia õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrusega nr 87 kinnitatud „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava" alusel.

Kolga lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel lähtutakse lapse elust ja keskkonnast tulenevast temaatikast. Valitud teemasid käsitledes lõimitakse õpetuses ja kasvatuses erinevaid tegevusi: liikumis-, muusika- ja kunstitegevusi ning kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Olulised lõimitavad tegevused on ka vaatlemine, võrdlemine, arvutamine. 

Õppekava tervikdokumenti saab vaadata SIIN » 

 
-
-
-
 
Kõik õigused kaitstud © Kolga lasteaed • Kolga, Kuusalu vald, Harjumaa • kolga.lasteaed@kuusalu.ee • Tel: 6077 475