-
-
-
-
-
-
-
-

Uuele vanemale

Kolga lasteaeda võetakse lapsi vastu järjekorra alusel. Lasteaias on 4 rühma 2-7 aastastele lastele ja 1 sõimerühma 1,5 - 3 aastastele lastele.

Lapsele lasteaia koha taotlemisel esitab lapsevanem lasteaia juhatajale vormikohase avalduse ja lapse sünnitunnistuse koopia.

Lapse vastuvõtmisel lasteaeda esitab lapsevanem perearsti tõendi lapse tervisliku seisundi kohta. Juhataja registreerib laekunud avaldused elektroonilises järjekorraregistris
Lapsevanemal on võimalik valla veebilehe kaudu jälgida oma lapse paiknemist ja liikumist kohataotlejate järjekorras.

KASULIKUD LINGID:

 
-
-
-
 
Kõik õigused kaitstud © Kolga lasteaed • Kolga, Kuusalu vald, Harjumaa • kolga.lasteaed@kuusalu.ee • Tel: 6077 475